Pr. januar 2019

 

FundCollect leverer følgende datapakker:

Stamdata

Afdelingsinformation 34,270

Indre værdi og nøgletal

Månedlige verificerede indre værdier (Noterede og unoterede afdelinger) 17,180
Afledte månedlige afkast- og risikonøgletal 10,390
Daglige kl. 17.00 indre værdier (Noterede og unoterede afdelinger) 33,760
Afledte daglige afkast- og risikonøgletal 11,470
Indre værdi realtid 34,270
Indre værdi realtid (med abonnement på kl. 17.00 indre værdier) 17,180

Beholdningsinformation og afledte nøgletal

Beholdningsinformation 57,110
Aktiv allokeringer 11,470

Dokumenter

Central Investorinformation 42,800

 

Alle priser er i DKK eksl. moms og angiver den årlige brugslicens for de enkelte datapakker. I tilfælde af en begrænset anvendelse af datagrundlaget kan andre priser forekomme. Der er tale om særlig priser, vilkår og betingelser for data distributører. For yderligere information, kan du kontakte [email protected]

 

Specielle forhold for visse aktører

Medier

Medier vil ikke blive opkrævet licensfee. Medier defineres som dagblade, uge- og månedsmagasiner samt offentlige fjernsynskanaler inkl. deres hjemmesider og tekst-tv.

Et dagblad ønsker at vise kurser for investeringsforeninger i avisens kursliste og samtidig ønskes en bredere informationsløsning på Internettet, hvor bl.a. stamdata, månedlige nøgletal og beholdningsinformation indgår. Alle data er licensfri også selvom data leveres via 3. part i form af en datadistributør med gyldig adgang til distribution af FundCollects data.

Læreranstalter

Læreranstalter vil ikke blive opkrævet licensfee.

Analyseselskaber

Analyseselskaber, der alene anvender FundCollects data i analysesammenhæng (offline) og i egne publikationer, får 25% rabat. Analyseselskaber defineres som selskaber, der har analyse af investeringsforeninger som deres kerneområde. Data der alene anvendes i forhold til medier er licensfri.

Royalties

Royaltybetalinger for brug af 3. mandsdata vil i nogle sammenhænge kunne forekomme. Dette vil eksempelvis være tilfældet såfremt kunder måtte ønske at vise udenlandske data eller danske data, der rettighedsmæssigt tilhører Købehavns Fondsbørs eller anden provider -  herunder også benchmarkdata. I givet fald betales særskilt herfor.

 

Eksempler på datapakker og anvendelse:

Medier

Et dagblad ønsker at vise kurser for investeringsforeninger i avisens kursliste og samtidig ønskes en bredere informationsløsning på Internettet, hvor bl.a. stamdata, månedlige nøgletal og beholdningsinformation indgår. Alle data er licensfri også selvom data leveres via 3. part i form af en datadistributør med gyldig adgang til distribution af FundCollects data.

Analytiker

En analytiker foretager på månedlig basis en afkastanalyse af samtlige investeringsforeninger på det danske marked via datasæt fra FundCollect, og udgiver i den forbindelse en trykt rapport, hvori FundCollects data indgår. Ligeledes sælges dele af analysen til dagblade, der bringer eksempelvis hitlister med afkastsammenligninger. Analytikeren anvender datapakken Månedlige NAV´s jf. ovenfor. Datapakken indeholder oplysninger, der sætter analytikeren i stand til selv at beregne afkast, og der betales således kr. 11.250  pr. år i datalicens til FundCollect (15.000-25%).
Ønsker analytikeren derimod at præsentere FundCollects data, og analyseresultater afledt heraf, på egen web-site, betales fuld licens kr. 15.000 Såfremt analytikeren ønsker adgang til at videredistribuere FundCollects data til tredjemand f.eks. via frame-teknologi eller via egentlige dataleverancer, skal der indgås særlig distributionsaftale med FundCollect.

Pensionsselskab

Et pensionsselskab ønsker at anvende FundCollects data i en unitlink-løsning med op til 50 udvalgte fonde.  Selskabet abonnerer på en total informationspakke til kr. 95.000 om året jf. ovenfor. Herefter er det således muligt for selskabet at opbygge egen informationsløsning med daglige og månedlige informationer om de enkelte fonde i form af afkast, risiko, aktivfordelinger, beholdninger, omkostninger m.v.
I tillæg hertil kan der abonneres på en række web-baserede standard-applikationer og hosting-ydelser, som FundCollect tilbyder som supplement til dataydelserne.