Prisliste for dataleverancer

Pr. januar 2023
Stamdata
Afdelingsinformation
Omkostningsinformation
39.240
11.210
Indre værdi og nøgletal
Månedlige verificerede indre værdier (Noterede og unoterede afdelinger)
Afledte månedlige afkast- og risikonøgletal
Daglige kl. 17.00 indre værdier (Noterede og unoterede afdelinger)
Afledte daglige afkast- og risikonøgletal
Indre værdi realtid
19.670
11.890
38.650
13.130
39.350
Beholdningsinformation og afledte nøgletal
Beholdningsinformation
Aktiv allokeringer
65,380
13.130
Dokumenter
PRIIP KID
49.010
Alle priser er standardpriser i DKK ekskl. moms og angiver den årlige brugslicens for de enkelte datapakker. I tilfælde af en begrænset anvendelse af datagrundlaget kan andre priser forekomme. Der er tale om særlige priser, vilkår og betingelser for datadistributører. For yderligere information, kan du kontakte [email protected].

Specielle forhold for visse aktører

Medier

Medier vil ikke blive opkrævet licensfee. Medier defineres som dagblade, uge- og månedsmagasiner samt offentlige fjernsynskanaler inkl. deres hjemmesider og tekst-tv.
Et dagblad ønsker at vise kurser for investeringsforeninger i avisens kursliste og samtidig ønskes en bredere informationsløsning på Internettet, hvor bl.a. stamdata, månedlige nøgletal og beholdningsinformation indgår. Alle data er licensfri også selvom data leveres via 3. part i form af en datadistributør med gyldig adgang til distribution af FundCollects data.

Læreranstalter

Læreranstalter vil ikke blive opkrævet licensfee.

Analyseselskaber

Analyseselskaber, der alene anvender FundCollects data i analysesammenhæng (offline) og i egne publikationer, får 25% rabat. Analyseselskaber defineres som selskaber, der har analyse af investeringsforeninger som deres kerneområde. Data der alene anvendes i forhold til medier er licensfri.

Royalties

Royaltybetalinger for brug af 3. mandsdata vil i nogle sammenhænge kunne forekomme. Dette vil eksempelvis være tilfældet såfremt kunder måtte ønske at vise udenlandske data eller danske data, der rettighedsmæssigt tilhører Købehavns Fondsbørs eller anden provider - herunder også benchmarkdata. I givet fald betales særskilt herfor.

Eksempler på datapakker og anvendelse

Medier

Et dagblad ønsker at vise kurser for investeringsforeninger i avisens kursliste og samtidig ønskes en bredere informationsløsning på Internettet, hvor bl.a. stamdata, månedlige nøgletal og beholdningsinformation indgår. Alle data er licensfri også selvom data leveres via 3. part i form af en datadistributør med gyldig adgang til distribution af FundCollects data.

Analytikere

En analytiker foretager på månedlig basis en afkastanalyse af samtlige investeringsforeninger på det danske marked via datasæt fra FundCollect, og udgiver i den forbindelse en trykt rapport, hvori FundCollects data indgår. Ligeledes sælges dele af analysen til dagblade, der bringer eksempelvis hitlister med afkastsammenligninger. Analytikeren anvender datapakken Månedlige NAV´s jf. ovenfor. Datapakken indeholder oplysninger, der sætter analytikeren i stand til selv at beregne afkast, og der betales således kr. 12.983 pr. år i datalicens til FundCollect (17.310-25%).
Ønsker analytikeren derimod at præsentere FundCollects data, og analyseresultater afledt heraf, på egen web-site, betales fuld licens kr. 17.310 Såfremt analytikeren ønsker adgang til at videredistribuere FundCollects data til tredjemand f.eks. via frame-teknologi eller via egentlige dataleverancer, skal der indgås særlig distributionsaftale med FundCollect.

Pensionsselskaber

Et pensionsselskab ønsker at anvende FundCollects data i en unitlink-løsning med op til 50 udvalgte fonde. Selskabet abonnerer på en total informationspakke til kr. 96.000 om året jf. ovenfor. Herefter er det således muligt for selskabet at opbygge egen informationsløsning med daglige og månedlige informationer om de enkelte fonde i form af afkast, risiko, aktivfordelinger, beholdninger, omkostninger m.v.
I tillæg hertil kan der abonneres på en række web-baserede standard-applikationer og hosting-ydelser, som FundCollect tilbyder som supplement til dataydelserne.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security