Branchens datainfrastruktur

FundCollect er investeringsfondenes datainfrastruktur i Danmark og formidler i dag til hele den finansielle sektor, medier mv.

Data-services

FundCollect's kernefokus består i dataindsamling, databearbejdning og data distribution.

Webløsninger

Avancerede web-tjenester og løsninger som sikrer data konsistens ved bruge af FundCollect's centraliserede data infrastruktur.

Profil

Har du
spørgsmål?

Vores serviceteam kan hjælpe dig

Kontakt os

FundCollect

FundCollect tilbyder offentligheden et bredt udbud af informationer, som er kendetegnet ved:

- Højeste kvalitet i alle informationer
- Konsistens på tværs af alle investeringsfonde
- Let tilgængelighed for alle interessenter
- Lave priser på data

Interessenter, der ønsker data til brug i kommerciel sammenhæng, kan abonnere på en række forskellige datapakker. En nærmere beskrivelse af FundCollects ydelser samt priser findes under fanebladet Produkter ovenfor.

Produkter

Data

FundCollect foretager indsamling af data om alle offentligt tilgængelige investeringsfonde på det danske marked.

Hosting

FundCollect tilbyder at udvikle og drifte selskabets data- og løsnings-behov fra FundCollects driftsmiljø.

Webløsninger

FundCollect kan tilbyde en række internetbaserede standard-applikationer til brug forskellige analyser og beregninger.

Parterne bag FundCollect

Investering Danmark

Investering Danmark er investeringsfondenes brancheorganisation i Danmark. Investering Danmark arbejder for at at fremme danskernes interesse for investering i fællesskab, for at sikre etiske normer for fondenes virke og for at samarbejde med de danske myndigheder med henblik på opnå de mest fordelagtige vilkår for fondenes medlemmer.

Investering Danmark har gennem mere end 30 år forestået indsamling og offentliggørelse af branchestatistikker, der beskriver såvel markedsudviklingen som de enkelte investeringsfondsafdelingers afkast- og risikohistorik. Investering Danmark har således, set i et internationalt perspektiv, været foregangsland med hensyn til at sikre et omfattende offentligt tilgængeligt informationsgrundlag. Samtidig har man gennem fastlæggelsen af branchestandarder sikret sammenligneligheden på tværs af fondene.

På Investering Danmarks hjemmeside, https://finansdanmark.dk/investering-danmark, kan du bl.a. læse mere om:

- hvem Investering Danmark er
- hvad en investeringsfond er og hvilke muligheder den giver
- hvilken lovgivning der gør sig gældende for investeringsfondsindustrien.

ID_FD 1,1

FundConnect A/S

FundConnect er en Data og IT-virksomhed, der blev etableret i 2000. Virksomheden fokuserer specielt på indsamling og bearbejdning af investeringsfondsdata og udvikling af software til internetbaserede applikationer og beregningsværktøjer, der primært anvendes af aktører indenfor den finansielle sektor i tilknytning til investeringsforeningsområdet. Selskabet har bl.a. specialiseret sig i informations, rådgivnings og analyseværktøjer, der kan stilles til rådighed for private investorer via bl.a. de finansielle aktørers web-site.

FundConnect har i dag en førende position på markedet, hvor man bl.a. har udviklet og servicerer løsninger for en række rådgivere, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, og medier.

FundConnect er ejet af FE fundinfo, som er en af Europas førende leverandører af investeringsfondsdata og serviceløsninger til den europæiske finansielle sektor.

Læs mere på https://www.fundconnect.com

FCN_250x100px

Kontakt Os

    x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
    This Site Is Protected By
    Shield Security