FundCollect er etableret som en joint venture mellem Investeringsfondsbranchen og FundConnect. Nedenfor følger en kort introduktion til de to parter.

 

Investeringsfondsbranchen

Investeringsfondsbranchen (IFB) er investeringsfondenesbrancheorganisation i Danmark. IFB arbejder for at at fremme danskernes interesse for investering i fællesskab, for at sikre etiske normer for foreningernes virke og for at samarbejde med de danske myndigheder med henblik på opnå de mest fordelagtige vilkår for foreningernes medlemmer.
 
IFB har gennem mere end 30 år forestået indsamling og offentliggørelse af branchestatistikker, der beskriver såvel markedsudviklingen som de enkelte investeringsforeningsafdelingers afkast- og risikohistorik. IFB har således, set i et internationalt perspektiv, været foregangsland med hensyn til at sikre et omfattende offentligt tilgængeligt informationsgrundlag. Samtidig har man gennem fastlæggelsen af branchestandarder sikret sammenligneligheden på tværs af foreningerne.
 
På Investeringsfondsbranchens hjemmeside – www.investering.dk - kan du bl.a. læse mere om:
  • hvem Investeringsfondsbranchen hvad en investeringsfond er og hvilke muligheder den giver
  • hvilken lovgivning der gør sig gældende for investeringsfondsindustrien

 

 

FundConnect A/S

FundConnect er en Data og IT-virksomhed, der blev etableret i 2000. Virksomheden fokuserer specielt på indsamling og bearbejdning af investeringsfondsdata og udvikling af software til internetbaserede applikationer og beregningsværktøjer, der primært anvendes af aktører indenfor den finansielle sektor i tilknytning til investeringsforeningsområdet. Selskabet har bl.a. specialiseret sig i informations, rådgivnings og analyseværktøjer, der kan stilles til rådighed for private investorer via bl.a. de finansielle aktørers web-site.
 
FundConnect har i dag en førende position på markedet, hvor man bl.a. har udviklet og servicerer løsninger for en række rådgivere, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, og medier.
FundConnect blev stiftet på initiativ af Carsten Mahler, som har mere end 17 års erfaring i investeringsforeningsbranchen og bl.a. en fortid som adm. direktør i Danske Invest.
 
Læs mere på www.fundconnect.com