FundCollect blev grundlagt i foråret 2002 som en joint venture mellem Investeringsfondsbranchen (IFB) og FundConnect A/S. Selskabet indsamler, bearbejder og formidler data omkring investeringsforeninger.

 

Den støt stigende interesse for investeringsforenings- produktet gennem de sidste 5 – 10 år har resulteret i en tilsvarende stigning i antallet af foretagender, der har et ønske om en kontinuerlig, opdateret dybdeinformation om investeringsforeningerne i Danmark.

 

Den samme tendens er tillige set i udlandet, hvor man gennem de senere år har oplevet en stadig stigende efterspørgsel efter informationer bl.a. fra medier, analytikere, finansportaler, banker og forsikringsselskaber. På den baggrund besluttede den danske brancheforening InvesteringsForeningsRådet, at man ønskede en centralt styret indsamling af investeringsforeningsdata, med henblik på at sikre effektivitet for investeringsforeningerne samt konsistens og sammenlignelighed i de investeringsforeningsdata, der sendes videre til aktørerne i markedet. 


Ved at kombinere Investeringsfondsbranchens online-dataindsamlingsplatform med FundConnect’s tekniske løsninger til brug for datadistribution, herunder et bredt spekter af internetbaserede præsentations-, beregnings- og simuleringsværktøjer, er det lykkedes at skabe en unik ”state of the art” infrastruktur, der kan varetage en mangfoldighed af informationsopgaver.

 

FundCollect er i dag investeringsforeningsbranchens centrale omdrejningspunkt med hensyn til indsamling, bearbejdning og distribution af data, og kundekredsen tæller et bredt spekter af finansielle aktører samt medier.