FundCollects medarbejdere er i besiddelse af kompetencer på en række områder indenfor investeringsforeningsområdet. Ligeledes har vi erfaringer med planlægning og udførelse af projekter til den finansielle sektor ikke mindst pensionsselskaber og banker.

 

FundCollect kan på konsulentbasis levere faglig kompetence og sparring omkring gennemførelse af projektor, hvori investeringsforeningsdata indgår, ligesom vi kan rådgive og vejlede omkring brugerbehov, databehov, nøgletalsberegninger, finansielle begreber m.v.