FundCollect indsamler og distribuerer daglige indreværdier for noterede og unoterede investeringsforeninger. Ligeledes distribueres daglige kurser for de unoterede investeringsforeninger.


FundCollect er den centrale datainfrastruktur i Danmark, som udenlandske investeringsforeninger kan anvende som distributions og markedsføringskanal for en dansk operation. Via FundCollects fleksible systemplatform, gør vi det muligt for danske såvel som udenlandske investeringsforeninger at indrapportere data på flere forskellige måder, alt efter hvad den enkelte forening måtte foretrække. Som eksempler kan nævnes:

  • automatiserede klienter, der er installeres i foreningernes eget it-miljø.
  • browserbaseret indrapportering, hvor data indtastes eller sendes via FundCollets dataportal.
  • dataoverførsel via FTP eller web service.

 

Kontinuerligt hen over dagen modtager FundCollect kurser og indreværdier fra de danske investeringsforeninger, og disse værdier videredistribueres med max. 15 min. forsinkelse til bl.a. medier og finansielle koncerner.


For de danske investeringsforeninger opsamler FundCollect også slutkurser kl. 17:00 for de unoterede foreninger, der via FundCollects datadistributører videredistribueres til bl.a. de danske dagblade.


Udenlandske aktører, der ønsker deres data i de danske aviser eller på anden måde ønsker at trække på FundCollects datadistributionssystemer, kan henvende sig til den dataansvarlige hos FundCollect - Anthony Miranti, [email protected]