FundCollects forretningskoncept bygger på ideen om at forsikringsselskaber, pensionsselskaberne, og andre finansielle aktører, skal kunne fokusere på deres kernekompetencer inden for rådgivning og vejledning af kunden, og overlade arbejdet omkring dataindsamling og vedligeholdelse af data til FundCollect. Via vores gode netværk til investeringsforeningerne og vores automatiserede opdateringsrutiner kan vi indsamle, bearbejde og distribuere data til unit-link-markedet på en meget effektiv og konsistent måde - og til en favorabel pris.

 

Et unit-link-selskab har typisk et bredt udvalg af både nationale og internationale investeringsforeningsprodukter i deres produktudbud, og de er derfor afhængige af dataleverancer fra flere fondsforvaltere/investeringsforeninger. FundCollect indsamler i dag informationer om alle de investeringsforeningsprodukter og puljer, der indgår i de danske unit-link ordninger, og således behøver unit-link-selskaberne kun at henvende sig ét sted, når de skal have opdaterede og konsistente informationer til deres web-site samt til deres interne systemer. FundCollect leverer både daglige data i form af bl.a. indreværdier (NAV’s) til brug for handelseksekveringer og kundeafregninger i de såkaldte backend-systemer, og månedlige data til brug for bl.a. afkast- og risikoberegninger samt en række nøgletal.

 

Endvidere tilbyder FundCollect en række services der muliggør, at interne fonde mv. nemt kan integreres og vedligeholdes i samlede informationsløsninger.

 

Beregningsværktøjer

I tillæg til dataleverancerne tilbyder FundCollect også en række standardapplikationer og beregningsværktøjer, der er målrettet til pensionsselskaberne og deres kunder. Når private investorer får adgang til at placere deres pensionsinvesteringer i Unit-link ordninger, hvor de selv aktivt skal tage stilling til, hvordan investeringen skal sammensættes, opstår der helt nye behov for information og beregningsværktøjer.

 

FundCollect tilbyder bl.a. værktøjer, der sætter den private investor i stand til at danne sig et overblik over sin egen investeringsprofil. Udgangspunktet er, at kunden forholder sig til grundlæggende investeringsbetragtninger som eksempelvis investeringshorisont og risikovillighed inden investeringerne foretages. På baggrund af forskellige interaktive analysemodeller kan der genereres eksempler på investeringsfordelinger, der matcher kundens investeringsprofil, og som kunden med fordel kan anvende i sine investeringsovervejelser.

 

Når porteføljen er defineret, kan kunderne via FundCollects porteføljeværktøj simulere udviklingen i den valgte portefølje samt analysere investeringssammensætningen, herunder hvordan investeringen er sammensat på eksempelvis landeniveau og sektorniveau, samt hvilke enkeltinvesteringer, der er indeholdt i porteføljen. På den måde får kunderne et informationsniveau og et overblik til brug for investeringsbeslutningen, der er helt central for at kunne foretage en fornuftig investering på egen hånd.

 

FundCollect tilbyder ikke investeringsrådgivning, men en systemplatform, der sætter det enkelte unit-link-selskab i stand til at tilbyde services inden for rådgivning og vejledning, som nøje afspejler det enkelte unit-link-selskabs informationspolitik.