Central datadistribution

FundCollect har specialiseret sig i at monitorere store mængder af data på en effektiv, struktureret og ensartet måde, der gør at omkostningerne ved den løbende opdatering og vedligeholdelse af data kan minimeres mest muligt. En investeringsforening får i dag stadig flere forespørgsler fra forskellige private og offentlige interessenter, der på daglig og månedlig basis ønsker større eller mindre mængder af information. I Danmark er investeringsforeningerne gået sammen om at løse denne opgave, ved at etablere en fælles og central datainfrastruktur i regi af FundCollect, som har til hensigt at optimere processen omkring dataindsamling og distribution til gavn for både investeringsforeningerne og deres interessenter. Branchens infrastruktur sikrer at investeringsforeningerne selv kan være med til at formulere ”Code of best practice” for præsentation af investeringsforeningsinformation i markedet, ligesom data stilles til rådighed på en konsistent og sammenlignelig måde for investeringsforeningernes interessenter.

 

Daglige indreværdier og kurser på unoterede investeringsforeningsafdelinger

FundCollect er i dag branchens officelle datadistributør af daglige indreværdier og kurser på unoterede investeringsforeningsafdelinger. Kontinuerligt over dagen indberetter foreningerne de seneste værdier, og i samarbejde med en række datadistributører tilgår disse informationer dagspressen, Værdipapircentralen, bankernes datacentraler og andre interessenter.

 

Webservices

Stordriftsfordelene hos FundCollect betyder, at investeringsforeningerne med fordel kan lade dele af deres egen kontinuerlige datavedligeholdelse outsource til FundCollect. Outsourcing af datavedligeholdelse kan f.eks. ske ved, at FundCollect opdaterer, hoster og vedligeholder et udsnit af investeringsforeningens eksisterende web-sider, således at foreningen ikke længere skal bruge ressourcer på disse tidskrævende vedligeholdelsesopgaver. Alternativt kan der f.eks. etableres en kontinuerlig dataoverførsel fra FundCollects database, eksempelvis i XML, hvorfra Investeringsforeningen selv sørger for integration til eget website samt eventuelt til egne interne databaser.

I tillæg til datavedligeholdelsen tilbydes Investeringsforeningerne værdiskabende applikationer i form af beregnings- og simuleringsværktøjer til bl.a. porteføljesimuleringer, sammenligning af fonde, kategori og benchmark samt analyse af investeringsprofil, investeringssammensætning m.v.

 

Formidling af data på udenlandske investeringsforeninger

FundCollects rolle som central dataaktør for investeringsforeningerne sikrer tillige en effektiv infrastruktur for udenlandske investeringsforeninger, der markedsfører sig i Danmark og ønsker at videreformidle deres data i en bredere forstand.

For de udenlandske foreninger og de danske investorer har det den betragtelige fordel, at man herved sikrer en sammenlignelighed og transparens i forhold til de danske foreninger.